Dorota i Jakub — wplątani w siebie | Foto | Sesja


"Miłość jest kom­bi­nacją podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no uczu­cie, nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, może to nie jest mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest niepot­rzeb­na - tra­fiłeś do nieba za życia."

William Wharton

Zajrzyj na Fajnyslub.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz